Đổi thưởng 88 - Câu lạc bộ VN86

Previous
Next

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Dinh dưỡng

DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHOA

STT Họ và Tên Chức Vụ Số điện thoại
01 Nguyễn Sỹ Dũng Trưởng Khoa 0982.124.690
02 Nguyễn Thị Ái Phượng Nhân viên 0985.025.889
03 Nguyễn Hữu Nhân Nhân viên 0935.394.223
04 Nguyễn Thu Ngân Nhân viên 0388.414.147
05 Văn Thị Cúc Nhân viên 0973.602.169
Scroll to Top