Đổi thưởng 88 - Câu lạc bộ VN86

Previous
Next

Khoa Khám Bệnh – Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc

KHOA KHÁM – CẤP CỨU – CHỈ ĐẠO TUYẾN

STT Họ và Tên Chức Vụ Số điện thoại
1 Võ Kiên Cường PGĐ .0914046602
2 Nguyễn Văn Chánh BS .0914125690
3 Nguyễn Văn Long BS .0971713578
4 Trần Thị Vỹ BS .0905636284
5 Ng Trần Ng. Trân BS .0788593932
6 Phạm Đình Lệ ĐD .0966484357
7 Lê Thị Anh Đào ĐD .0935914985
8 Phan Thị Hiệp ĐD .0367013573
9 Huỳnh Kim Ngân ĐD .0934870334
10 Võ Thành Phương ĐD .0913633667
11 Trương T. D.Phúc ĐD .0815246780
12 Phan T. N. Kiều ĐD .0836717843
13 Bùi T.Th.Thuyền ĐD .037878954
14 Nguyễn H. Phấn ĐD .0935814117
15 Lê Thị  P.Thảo ĐD .0913796538
16 Nguyễn Thị Mến ĐD .0365210897
17 Phan T.  Mỹ Linh ĐD .0934897897
18 Ng. T. Cẩm Loan ĐD .0905986662
19 Ng. T.M.Châu ĐD .0369918938
20 Ng. T. Ph. Thảo ĐD .0914209143
21 Nguyễn Cẩm Tú ĐD .0969463389
22 Phạm Thị Dung HL .0846247238
23 Lê T. Thanh Quang HL .0326025648
24 Lưu Thế Kỳ YS .0973787956
Scroll to Top