Đổi thưởng 88 - Câu lạc bộ VN86

Previous
Next

Khoa cận lâm sàng

DANH SÁCH KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

STT Họ và tên  Chức vụ  Điện Thoại  Ghi chú
     1 Trần Văn Lợi Trưởng Khoa  0964249117
     2 Nguyễn Thành Chi Nhân viên  0905098132
     3 Lê Quốc Định Nhân viên  0905209752  
     4 Bùi Ngọc Anh Nhân viên  0914378233
     5 Võ Văn Dũng Nhân viên  0905027088
     6 Võ Tấn Sỹ Nhân viên  0905242026  
     7 Phạm Thị Thu Hương Phó Khoa  0982007848
     8 Đặng Thị Thanh Hương Nhân viên  0978437338  
     9 Lê Thị Thoa Nhân viên  0968081567
   10 Cao Thị Thu Thảo Nhân viên  0974875259
   11 Trần Thị Thanh Lan Nhân viên  0965911370
   12 Võ Thị Kim Thủy Nhân viên  0769833808
Scroll to Top